Mål: M 10571-20

Avgörande

Nämnden gav bygglov avseende garage och gäststuga. Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att riktlinjer i kommunens översiktsplan ger skäl att neka bygglov varför överklagande har avslagits.