Mål: P 9976-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att en cirka 8 meter hög ställning med solcellspaneler skulle utgöra en byggnad. Eftersom byggnaden inte överensstämmer med detaljplanen och inte heller kan anses uppfylla anpassningskraven har Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, fastställt nämndens beslut om negativt förhandsbesked.