Mål: P 160-20

Avgörande

Enskilds klagorätt över bygglov för mast och teknikbod. En privatperson vars fastighet inte gränsade till den fastighet på vilken bl.a. en mast avsåg att uppföras har överklagat ett beslut om bygglov. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att enbart förhållandet att det är möjligt att se en mast från en fastighet inte innebär att en fastighetsägare har klagorätt. Det krävs i så fall att masten påverkar fastigheten och därigenom dess ägare på något mer påtagligt sätt.