Mål: M 746-21

Avgörande

Verkställighetsförordnande enligt 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Sedan länsstyrelsen bestämt att ett beslut om årlig avgift för prövning och tillsyn ska gälla omedelbart även om det överklagas har mark- och miljödomstolen inhiberat beslutet. MÖD har förklarat att för att den angivna bestämmelsen ska få tillämpas måste det finnas skäl för det som är hänförliga till omständigheterna i ärendet. Eftersom det inte framkommit att det finns några sådana skäl har länsstyrelsens överklagande av inhibitionsbeslutet avslagits.