Mål: M 8062-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det funnits förutsättningar att bifalla ansökningar om lagligförklaring och tillstånd till vattenverksamhet vid vattenkraftverk i skyddsvärd älvsträcka med vissa justeringar av villkoren.