Mål: M 4026-20

Avgörande

MÖD har inte funnit skäl att upphäva eller jämka ett utdömt vite på 100 000 kr gällande återställande av ett dike.