Mål: M 12153-19

Avgörande

Utvidgning av en brygga har inte ansetts påverka annan fastighetsägares enskilda intresse i sådan omfattning att åtgärden utlöser tillståndsplikt. Det har därför varit tillräckligt att utvidgningen anmälts.