Mål: P 2537-20

Avgörande

I detaljplan för bostäder har strandskyddet upphävts. Eftersom det enligt Mark- och miljööverdomstolen inte har funnits särskilda skäl att upphäva strandskyddet har detaljplanen, efter medgivande från kommunen, upphävts i den överklagade delen.