Mål: M 13574-19

Avgörande

MÖD har funnit att det av såväl hälsoskydds- som miljöskyddsskäl behövt ordnas allmän vattenförsörjning i ett större sammanhang. Behovet har avsett ett fritidshusområde med en mindre del permanentbostäder. Länsstyrelsens föreläggande att kommunen skulle tillgodose behovet av vattentjänster har därför fastställts.
En mindre förskjutning av tidsplanen har dock gjorts.

Avgörande

MÖD har funnit att det av såväl hälsoskydds- som miljöskyddsskäl behövt ordnas allmän vattenförsörjning i ett större sammanhang. Behovet har avsett ett fritidshusområde med en mindre del permanentbostäder. Länsstyrelsens föreläggande att kommunen skulle tillgodose behovet av vattentjänster har därför fastställts.
En mindre förskjutning av tidsplanen har dock gjorts.