Mål: M 9621-19

Avgörande

Strandskyddsdispens. Mark- och miljööverdomstolen har gett dispens för en träaltan som ersätter en stenlagd altan och justerat tomtplatsens omfattning