Mål: P 1207-20

Avgörande

I mål om bygglov för tillbyggnad skulle omkring 80 procent av tillbyggnaden placeras närmare än 4,5 m från tomtgräns. Särskilda skäl enligt 39 § byggnadsstadgan har inte ansetts föreligga och avvikelsen från detaljplan bedömdes vara för stor för att kunna anses vara en liten avvikelse som kunde tillåtas. Bygglovet har därför upphävts.