Mål: P 9670-20

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut om att anta en detaljplan eftersom det inte funnits förutsättningar för att upphäva strandskyddet inom del av planområdet.