Mål: P 4756-20

MÖD 2021:26

Vägledande avgörande

I mål angående byggsanktionsavgift har MÖD ansett att återuppförande till samma utseende som tidigare av en skadad kyrkogårdsmur varit underhållsarbete som inte krävt bygglov. Nämndens beslut att ta ut byggsanktionsavgift har därför upphävts.