Mål: P 9878-19, P 9880-19

Avgörande

I två mål om bygglov på samma fastighet avseende tillbyggnad har grundläggande brister förekommit gällande utredningen kring det planstridiga utgångsläget. Därför har båda bygglovsbesluten undanröjts och återförvisas till byggnadsnämnden för fortsatt utredning och gemensam handläggning.