Mål: P 13874-19

Avgörande

Bygglov på två fastigheter (parhus) avseende tillbyggnad av balkonger vilka skulle placeras betydligt närmare grannfastigheten än 4,5 m. Detaljplanen saknade bestämmelser om avstånd till gräns och någon prövning enligt 39 § byggnadsstadgan hade inte gjorts. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att de utbyggda balkongerna skulle medföra men för grannfastigheten och har upphävt båda bygglovsbesluten.

Avgörande

Bygglov på två fastigheter (parhus) avseende tillbyggnad av balkonger vilka skulle placeras betydligt närmare grannfastigheten än 4,5 m. Detaljplanen saknade bestämmelser om avstånd till gräns och någon prövning enligt 39 § byggnadsstadgan hade inte gjorts. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att de utbyggda balkongerna skulle medföra men för grannfastigheten och har upphävt båda bygglovsbesluten.