Mål: P 393-20, P 1429-20

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avgjort ett mål utan att ha haft tillgång till överklagandet i sin helhet. Bristen har av MÖD ansetts som sådan att det funnits förutsättningar att jämlikt grunderna i 50 kap. 28 § rättegångsbalken undanröja domen (samt en ytterligare dom som hängde samman med denna) och återförvisa målen till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.