Mål: M 3665-20

Avgörande

MÖD har ansett att det saknats förutsättningar för dispens från strandskydd m.m. för vissa sjöförråd.