Mål: F 4091-20

Avgörande

Debitering av förrättningskostnad avseende omprövning av gemensamhetsanläggning alternativt upplåtelse av rätt till väg. MÖD har satt ned den fakturerade förrättningskostnaden eftersom det arbete som lagts ned bedömts till viss del varit av större omfattning än vad som varit motiverat med hänsyn till ärendets begränsade omfattning.