Mål: M 1975-20

Avgörande

Tunnelbanetrafik bidrar till stomljud i en bostadsrättslägenhet. Bostadsrättsföreningen har, med hänsyn till omständigheterna i fallet, ansetts vara rätt adressat för ett föreläggande om att utreda möjliga åtgärder för att minska stomljudet. Det har dock saknats skäl att förelägga föreningen att erbjuda boende en ersättningslägenhet.