Mål: M 2164-19

MÖD 2021:05

Vägledande avgörande

Fråga om slutliga villkor för utsläpp och provtagning av ammoniumkväve och PFOS från en avfallsanläggning, samt för hantering av avfall som innehåller PFOS. MÖD har bedömt att högre gränsvärden för ammoniumkväve inte kan medges, och meddelat utredningsuppdrag och provisoriska föreskrifter för utsläpp av PFOS.