Mål: F 13325-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att förrättningskostnaderna vid en inställd förrättning ska fördelas lika mellan sökandenas fastigheter.