Mål: M 5584-20

Avgörande

MMD har i deldom lagligförklarat och gett tillstånd till viss vattenverksamhet samt gett Natura 2000-tillstånd. Samtidigt har MMD skjutit upp vissa frågor på prövotid, bl.a. utformningen av flyktväg för fisk och tappningens storlek till förmån för öringshabitatet i sidofåran. MÖD har bedömt att frågorna rört tillåtligheten och att det inte varit möjligt att skjuta upp dem på det sätt som MMD gjort. MMD:s deldom har därför undanröjts och målet återförvisats till MMD för fortsatt behandling.