Mål: P 14488-20

Avgörande

En komplementbyggnad på 15 kvm har byggts till med 5 kvm utan erforderligt startbesked. MÖD har, till skillnad från underinstanserna, beräknat byggsanktionsavgiften med utgångspunkten att åtgärden utgjort en tillbyggnad och inte en nybyggnad.