Mål: F 2960-19

Avgörande

MÖD har bedömt att en sökt fastighetsbildning kan tillåtas eftersom fastighetsindelningen förbättras genom regleringen och då regleringen inte heller motverkar varken en mer ändamålsenlig indelning eller strandskyddets syften. MÖD har återförvisat förrättningen till LM för fortsatt behandling.