Mål: F 11873-19

Avgörande

Fastighetsbildning/strandskydd. MÖD har liksom MMD ansett att ärendet ska återförvisas till LM för att sökandena ska få möjlighet att jämka sin ansökan. MÖD har dock ändrat anvisningarna för den fortsatta behandlingen vid LM.