Mål: M 11056-19

Avgörande

I ett tillsynsärende angående påstådd påverkan av grävarbeten på grundvattenförhållandena har MÖD ansett att det funnits förutsättningar att avsluta ärendet utan vidare åtgärder.