Mål: M 6208-20

Avgörande

MMD har delgett en ansökan om utdömande av vite genom särskild delgivning med juridisk person utan att först göra ett försök till vanlig eller förenklad delgivning. Det har inte framkommit omständigheter som innebär att ett försök till sådan delgivning har varit utsiktslöst. Ansökan har inte delgetts på ett korrekt sätt. MMD:s dom ska därför undanröjas och målet återförvisas för fortsatt handläggning.