Mål: F 5324-20

Avgörande

Fastighetsbestämning. Fråga om vattenområde ska anses ha ingått vid avsöndring 1906. I överlåtelsehandlingen saknades bestämmelser om vattenområde och strand. Mot bakgrund av att samme köpare tidigare samma år köpt tre angränsande fastigheter och att det då uttryckligen angetts att strand och vatten ingick i köpen har MÖD bedömt att det var mer sannolikt att avsikten var att vattenområde inte skulle ingå i överlåtelsen än att vattenområdet skulle ingå. Vattenområdet ingår därför inte i den avsöndrade fastigheten.