Mål: M 1436-20

Avgörande

Fortsatt och utökat tillstånd för avloppsreningsverk. Mark- och miljööverdomstolen har preciserat och skärpt vissa villkor samt tagit ställning till tillsynsmyndighetens yrkanden om att få ytterligare delegation.