Mål: P 4230-20

MÖD 2021:07

Vägledande avgörande

Bygglov för flerbostadshus. MÖD har bedömt att ett villkorat förordnande om byggnadsförbud enligt 168 § byggnadslagen har upphört i samband med att villkoret uppfyllts. Något särskilt beslut om upphävande av förordnandet har inte behövts. En äldre avstyckningsplan för området är därmed att betrakta som detaljplan och ansökan om bygglov ska prövas mot den.