Mål: M 11680-20

MÖD 2021:23

Vägledande avgörande

Trafikverket har ansökt om godkännande i efterhand av åtgärder som vidtagits med anledning av att en rörbro riskerat att kollapsa (11 kap. 16 § första stycket MB). MÖD har ansett att det, även om bestämmelsen ska tillämpas restriktivt, kan finnas utrymme för godkännande även när åtgärderna innebär att anläggningen delvis får ett nytt utförande. Eftersom bedömningen av arbetena i detta fall måste ske i ett sammanhang och att MÖD ansett att vissa av delmomenten inte har varit nödvändiga att vidta genast, har dock förutsättningar saknats för ett godkännande.