Mål: M 9544-20

Avgörande

MÖD har, sedan det framkommit att föreskriven kontroll hade utförts i rätt tid vid ett tillfälle, satt ned en miljösanktionsavgift.