Mål: P 2154-20

Avgörande

MÖD har, utifrån det underlag som sökanden gett in till byggnadsnämnden, bedömt att den huvudbyggnad som ska uppföras ska betraktas som ett enbostadshus och därmed är förenlig med detaljplanen i detta hänseende. Bedömningen av om bygglov ska beviljas har inte påverkats av att byggnaden i framtiden kan komma att ändras i förhållande till vad det sökts bygglov för.