Mål: P 1397-20

Avgörande

MÖD har fastställt MMD:s dom om återförvisning till en nämnd för förnyad prövning av ett tidsbegränsat bygglov i efterhand för utökning av en lastkaj eftersom permanent bygglov för en annan placering av lastkajen fått laga kraft.