Mål: M 7300-20

Avgörande

Länsstyrelsen har inte utrett ärendet tillräckligt inför beslut om förbud för viss vattenverksamhet. MÖD har återförvisat ärendet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.