Mål: P 12906-19

Avgörande

MÖD har funnit att det inte förelegat möjlighet att vidta tillsynsåtgärder enligt PBL med anledning av vattenflöden som drabbat en fastighet.