Mål: P 1225-21

Avgörande

MÖD har, i likhet med MMD, ansett att ett ärende om förhandsbesked avseende nybyggnad av enbostadshus och mur ska återförvisas till nämnden för fortsatt handläggning.