Mål: M 898-20

Avgörande

Tillstånd till flygplatsverksamhet. MÖD har skärpt ett bullervillkor och i övrigt fastställt mark- och miljödomstolens dom.