Mål: M 14506-20

Avgörande

Ett klagomål till en kommunal nämnd om att förorenade massor hade tagits emot och lagts i en väg avslutades av nämnden utan ytterligare åtgärd. MÖD har med tillämpning av försiktighetsprincipen upphävt kommunens beslut och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt handläggning, i första hand ytterligare provtagning på massorna.