Mål: P 8475-20

Avgörande

MÖD har upphävt ett positivt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus eftersom det inte fanns tillräckligt underlag för en prövning av platsens lämplighet med hänsyn till en skyddad art enligt 4 § artskyddsförordningen.