Mål: M 7759-20

Avgörande

MÖD har bedömt att strandskyddsdispens inte kan ges för uppförande av uthyrningsstugor på den grunden att åtgärden tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodes utanför området (7 kap. 18 c § första stycket 5 miljöbalken).