Mål: M 10304-19

Avgörande

MÖD har funnit att prövotidsutredningen varit bristfällig avseende efterbehandling m.m. vid gruva och återförvisat målet till MMD för fortsatt handläggning.