Mål: F 2953-21

Avgörande

MÖD har upphävt ett anläggningsbeslut avseende rätt till väg. Det föreligger inte synnerligt men för någon av de belastade fastigheterna, men det står inte heller klart att den beslutade vägsträckningen medför mindre intrång och olägenhet än andra undersökta vägalternativ. Frågan har därför återförvisats till lantmäterimyndigheten för fortsatt behandling.