Mål: M 15060-21

Avgörande

MÖD har ändrat ett föreläggande avseende den tid då vissa åtgärder inom ett strandskyddsområde skulle vara utförda.