Mål: P 2835-21

Avgörande

Antagande av detaljplan för nya bostäder. MÖD har bedömt att underlaget har varit tillräckligt för att säkerställa en godtagbar trafiklösning. Beslutet att anta detaljplanen har därför fastställts.