Mål: M 7874-20

Avgörande

MÖD har fastställt länsstyrelsens beslut om att avslå en ansökan om strandskyddsdispens och dispens från naturreservatsföreskrifter för en båtupptagningsanordning på Ven. Anordningen har bedömts vara så pass stor att den kommer att både hindra och avhålla allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. Förbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken har därför ansetts gälla för anordningen. Det har inte funnits särskilda skäl för dispens från strandskyddet eller naturreservatsföreskrifterna.