Mål: P 3314-21

Avgörande

Fråga om klagorätt gällande beslut om startbesked för uppförande av en lovbefriad komplementbyggnad samt beräkning av byggnadens taknockshöjd.