Mål: P 1852-21

Avgörande

MÖD har upphävt ett beslut om bygglov eftersom åtgärderna strider mot detaljplanen och avvikelserna inte är av begränsad omfattning och nödvändiga för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt (9 kap. 31 b § 2 PBL).