Mål: M 3939-21

Avgörande

MÖD har funnit att MMD inte varit behörig att pröva en fråga om skäligheten av en avgift för anslutning till allmän va-anläggning. Fastigheten ligger utanför verksamhetsområdet och rättsförhållandet mellan parterna bygger på civilrättslig, inte offentligrättslig, grund.