Mål: P 3810-21

Avgörande

Byggsanktionsavgift för fasadändring i form av ändring av terrassräcke från heltäckande vitt till genomskinligt glas. Mot bakgrund av att ändringen påverkat byggnadens yttre utseende och väsentligen ändrat byggnadens karaktär har MÖD bedömt att bygglov krävts och att byggsanktionsavgift ska utgå. Vid uträkningen av avgiften har MÖD tillämpat 9 kap. 10 § första stycket plan- och byggförordningen (2011:338) och nedsatt avgiften.